Our services 

Dịch vụ của chúng tôi

We offer different yoga & meditation classes that best fit your need.

Chúng tôi có các lớp học về yoga & thiền dành riêng cho bạn.

Register for a class with us

Đăng kí học thử với Body & Soul Yoga


Body & Soul Yoga Studio

Địa chỉ & Hotline | Address & Contact

Branch Quan 10

Floor 2, 18 Tran Thien Chanh, Ward 5, District 10

Hotline: 0896.629.068

Tầng 2, 18 Trần Thiện Chánh, phường 5, Quận 10

Hotline: 0896.629.068

Branch Go Vap

Floor 1, 2A Phan Van Tri, Go Vap

Hotline: 0896.629.068

Tầng 1, 2A Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp

Hotline: 0896.629.068