Our services 

Dịch vụ của chúng tôi

We offer different yoga & meditation classes that best fit your need.

Chúng tôi có các lớp học về yoga & thiền dành riêng cho bạn.

Register for a class with us

Đăng kí học thử với Body & Soul Yoga


Body & Soul Yoga Studio

Địa chỉ & Hotline | Address & Contact

Branch Quan 10

Tầng 2, 18 Trần Thiện Chánh, phường 12, Quận 10

Floor 2, 18 Tran Thien Chanh, Ward 12, Districut 10

Hotline: 0896.629.068