Our services 

Dịch vụ của chúng tôi

We offer different yoga & meditation classes that best fit your need.

Chúng tôi có các lớp học về yoga & thiền dành riêng cho bạn.

Register for a class with us

Đăng kí học thử với Body & Soul Yoga


Body & Soul Yoga Studio

Địa chỉ & Hotline | Address & Contact

Branch Quan 10

O7 Trường Sơn, phường 15, Quận 10

Hotline: 0896.629.068