Meditation- Lớp thiền

26/09/2017

If you just want to find a silent moment for yourself, welcome to our mediation class, where our teachers will guide you to your inner peace and balance in life. Mediation classes take place along with Normal class or as Special Class in the weekend.

Nếu bạn muốn tìm một khoảnh khắc bình yên thoát khỏi mọi lo toan cuộc sống, hãy đến với các lớp Thiền của chúng tôi, nơi các giáo viên sẽ dẫn bạn đến sự bình an và cân bằng trong cuộc sống.  Các lớp Thiền diễn ra cùng với lớp Thông thường hoặc Lớp Đặc biệt vào cuối tuần.