Office Yoga Class- Yoga Văn Phòng

26/09/2017

If your busy schedule prevents you & your colleagues to practice yoga in studio, let's register Office yoga package with us to have yoga class at right where you work.

Nếu lịch làm việc bận rộn khiến bạn và các đồng nghiệp không thể đến studio để luyện tập thì bạn hãy đăng kí gói Office Yoga với chúng tôi để được tập yoga ngay tại văn phòng của bạn.